Advertisements

Featured

Thu Ngo Trang blog Sài Gòn 1975 được thực hiện để ghi nhớ về một thời mà tôi đã sống tại Sài gòn, vào các thập niên 1940-50-60-70. Một thời để yêu và một thời để nhớ. 

(Sydney – Australia)