Cô thơ ký của tôi

Image

typewriter_girl

Advertisements

Featured

Thu Ngo Trang blog Sài Gòn 1975 được thực hiện để ghi nhớ về một thời mà tôi đã sống tại Sài gòn, vào các thập niên 1940-50-60-70. Một thời để yêu và một thời để nhớ. 

(Sydney – Australia)